Reorganisatie of verbeteren

Veelal wordt er aan een reorganisatie gedacht als er kosten moeten worden gespaard, als de service groep onder de maat presteert of een combinatie van die twee redenen. Maar....reorganisatie betekent vaak het verlies van uw goede krachten en behoud van de (goedkopere) minder ervaren werknemers. Indien men niet reorganiseert maar verbetert zijn vaak de zelfde doelstellingen te halen waarvoor eerst een reorganisatie werd overwogen. Laat eerst een analyse maken van uw service groep om uit te vinden of verbetering zonder reorganisatie haalbaar is.

Dagelijks mogelijkheden voor verbetering

Een verbeteringsproces is geen eenmalige stap maar een continue proces. Door uw medewerkers op te leiden om mogelijkheden te herkennen en met suggesties voor een oplossing te komen, wordt de detectie versneld en komen de oplossingen van een pro.

Uw medewerker : De professional

Medewerkers staan er dagelijks middenin. Zij zien en ervaren de problemen en weten vaak de simpele oplossing omdat ze waarschijnlijk al een paar keer een ad-hoc oplossing moesten bedenken om uw klant te helpen
En klacht doet 100 complimenten teniet
statement over minimaal aantal klachten die  men kan veroorloven (Gartner onderzoek).    
Documenteren
Een goed werkende service groep heeft duidelijke processen met goede communicatie lijnen en werkt in hoge mate autonoom. SCG kan uw huidige processen en informatiestromen in kaart brengen.
© ABRO Consult 2014 
Service Consultancy ABROCONSULT Voorpagina Service kan beter Coaching Contact Over ABRO Hoe goed is uw service?
Service organisatie onderzoek? laat het doen door een service pro. Een nieuwe kijk op uw service werkt verfrissend ook voor een “perfecte” service organisatie.
Voorpagina